สมัคร Jolie Club พิมพ์ J ส่งมาที่ 4899266
หรือโทร *489926601
ข้อความละ 5 บาท ส่งทุกวัน วันละ 2 ข้อความ
สอบถามเพิ่มเติม 02-2076805 เวลา 8.30-17.30น.